Formations à l'informatique et à l'électronique

Auteur : SD
Créé le : 30-06-2014

Le nom des couleurs en HTML

Les rouges

 IndianRedCD5C5C 
 LightCoralF08080 
 Salmon FA8072 
 DarkSalmonE9967A 
 LightSalmonFFA07A 
 Crimson DC143C 
 Red FF0000 
 FireBrickB22222 
 DarkRed 8B0000 

Les roses

 Pink FFC0CB 
 LightPinkFFB6C1 
 HotPink FF69B4 
 DeepPink FF1493 
 MediumVioletRedC71585 
 PaleVioletRed DB7093 

Les oranges

 LightSalmon FFA07A 
 Coral FF7F50 
 Tomato FF6347 
 OrangeRedFF4500 
 DarkOrangeFF8C00 
 Orange FFA500 

Les jaunes

 Gold FFD700 
 Yellow FFFF00 
 LightYellowFFFFE0 
 LemonChiffon FFFACD 
 LightGoldenrodYellowFAFAD2 
 PapayaWhipFFEFD5 
 Moccasin FFE4B5 
 PeachPuffFFDAB9 
 PaleGoldenrod EEE8AA 
 Khaki F0E68C 
 DarkKhakiBDB76B 

Les pourpres

 Lavender E6E6FA 
 Thistle D8BFD8 
 Plum DDA0DD 
 Violet EE82EE 
 Orchid DA70D6 
 Fuchsia FF00FF 
 Magenta FF00FF 
 MediumOrchid BA55D3 
 MediumPurple 9370DB 
 Amethyst 9966CC 
 BlueViolet8A2BE2 
 DarkViolet9400D3 
 DarkOrchid9932CC 
 DarkMagenta8B008B 
 Purple 800080 
 Indigo 4B0082 
 SlateBlue6A5ACD 
 DarkSlateBlue 483D8B 
 MediumSlateBlue7B68EE 

Les verts

 GreenYellowADFF2F 
 Chartreuse7FFF00 
 LawnGreen7CFC00 
 Lime 00FF00 
 LimeGreen32CD32 
 PaleGreen98FB98 
 LightGreen90EE90 
 MediumSpringGreen00FA9A 
 SpringGreen00FF7F 
 MediumSeaGreen 3CB371 
 SeaGreen 2E8B57 
 ForestGreen228B22 
 Green 008000 
 DarkGreen006400 
 YellowGreen9ACD32 
 OliveDrab6B8E23 
 Olive 808000 
 DarkOliveGreen 556B2F 
 MediumAquamarine66CDAA 
 DarkSeaGreen 8FBC8F 
 LightSeaGreen 20B2AA 
 DarkCyan 008B8B 
 Teal 008080 

Les bleus

 Aqua 00FFFF 
 Cyan 00FFFF 
 LightCyanE0FFFF 
 PaleTurquoise AFEEEE 
 Aquamarine7FFFD4 
 Turquoise40E0D0 
 MediumTurquoise48D1CC 
 DarkTurquoise 00CED1 
 CadetBlue5F9EA0 
 SteelBlue4682B4 
 LightSteelBlue B0C4DE 
 PowderBlueB0E0E6 
 LightBlueADD8E6 
 SkyBlue 87CEEB 
 LightSkyBlue 87CEFA 
 DeepSkyBlue00BFFF 
 DodgerBlue1E90FF 
 CornflowerBlue 6495ED 
 MediumSlateBlue7B68EE 
 RoyalBlue4169E1 
 Blue 0000FF 
 MediumBlue0000CD 
 DarkBlue 00008B 
 Navy 000080 
 MidnightBlue 191970 

Les marrons

 Cornsilk FFF8DC 
 BlanchedAlmond FFEBCD 
 Bisque FFE4C4 
 NavajoWhiteFFDEAD 
 Wheat F5DEB3 
 BurlyWoodDEB887 
 Tan D2B48C 
 RosyBrownBC8F8F 
 SandyBrownF4A460 
 GoldenrodDAA520 
 DarkGoldenrod B8860B 
 Peru CD853F 
 ChocolateD2691E 
 SaddleBrown8B4513 
 Sienna A0522D 
 Brown A52A2A 
 Maroon 800000 

Les blancs

 White FFFFFF 
 Snow FFFAFA 
 Honeydew F0FFF0 
 MintCreamF5FFFA 
 Azure F0FFFF 
 AliceBlueF0F8FF 
 GhostWhiteF8F8FF 
 WhiteSmokeF5F5F5 
 Seashell FFF5EE 
 Beige F5F5DC 
 OldLace FDF5E6 
 FloralWhiteFFFAF0 
 Ivory FFFFF0 
 AntiqueWhite FAEBD7 
 Linen FAF0E6 
 LavenderBlush FFF0F5 
 MistyRoseFFE4E1 

Les gris

 GainsboroDCDCDC 
 LightGreyD3D3D3 
 Silver C0C0C0 
 DarkGray A9A9A9 
 Gray 808080 
 DimGray 696969 
 LightSlateGray 778899 
 SlateGray708090 
 DarkSlateGray 2F4F4F 
 Black 000000 

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le !

Article connexe : Premiers pas en HTML